Kwaliteit, verbinding, no-nonsens, humor, creativiteit en passie: het zijn de pilaren in mijn werk.

Diversiteit is mijn passie: ik ervaar het als een natuurlijke ontwikkeling, niet zozeer als een theoretisch denkbeeld.

Mensen in verbinding brengen met hen zelf, hun omgeving, hun werk: het loopt als een rode draad doorheen mijn persoonlijke en professionele leven.
In deze verbinding vinden mensen meer voldoening, worden ze meer creatief én productief en dus haalt iedereen er voordeel bij.

Afgestudeerd als leraar, begon ik mijn loopbaan als maatschappelijk werker met drugverslaafden. En als jonge vader nam ik ook de zorg van mijn dochter zeer intensief op en genoot van de nauwe betrokkenheid bij haar ontwikkeling.
Meer dan 10 jaar heb ik mensen begeleid in hun zoektocht naar zichzelf.
Mensen met een drugproblematiek, gevangenen, gehandicapten, migranten, holebitrans, allen maakten deel uit van mijn cliënteel.
Zo ontwikkelde ik een vakmanschap in zowel individuele begeleiding als groepswerk.

Lang voordat diversiteit een modewoord werd, mocht ik het beleven en verkennen, enerzijds met vrienden - van verscheiden achtergrond en opleiding - op vlak van mode, design, muziek en socio-economische interesses. Anderzijds - als directeur van de vzw “De Eenmaking” waar de meeste werknemers van zeer verschillende culturele en sociale herkomst waren.
Daar trof het me hoe moeilijk mensen uit minderheidsgroepen aan een baan geraakten. Ik besloot opleidingen te volgen zoals: “Diversiteitmanagement en veranderingsmanagement in bedrijven” evenals “People Management” (MBA Vlerick Management School). Deze scholingen én mijn jaren ervaring “in the field”, hebben me geholpen om degelijke processen op te starten binnen bedrijven zodat die effectief voordeel halen uit hun diversiteitbeleid. Dit zowel op het vlak van people management als productie en marketing.
En zo werd ik ook op internationale forums uitgenodigd als gastspreker over de meerwaarde van diversiteit ( Internationale Conferentie in Cyprus: “Diversity for SME, georganiseerd door het Europees Parlement, “Coaching in a diverse context”, door Cranstoun in Boedapest, “The cost of thinking twice” (GLBT managers), door IBM in Zürich.

Sinds enkele jaren ben ik voltijds consultant en geef ik opleidingen voor profit, non-profit, SME en multinationals (Vlaamse Regering, Fedasil, Daoust, L’Oréal, Sodexo…).
Daarnaast geef ik aan nieuwkomers infosessies over waarden en normen. De verbinding, het intens delen van ideeën, waarden en gevoelens met mensen van verschillende culturele achtergronden is steeds een vreugdevolle ervaring en geeft me het vertrouwen gevoed te blijven vanuit de praktijk.

Als people manager moet ik obstakels en spanningen tussen mensen in bedrijven opsporen, erkennen, oplossen en een positieve invulling bieden. Dit lukt door structurele aanpassingen, opleiding en / of coachen. Elke dag opnieuw geniet ik ervan te mogen ervaren dat een creatief, innoverend en goed draaiend team een divers team is (kijk naar de winnende teams in de wereld).