Voor allerlei vragen over communicatie- en peoplemanagement kan u bij Diversito terecht.

Uw voordeel bij een peoplemanager van Diversito

 • Identificeer sneller obstakels bij een individu of groep, omdat wij geen deel uitmaakt van het systeem.
 • Benoem deze obstakels vanuit onze eigen persoonlijkheid, ervaring, opleidingen en bieden werkbare no-nonsense oplossingen aan.
 • Geef aangepaste input op de werkvloer.

Concrete voorbeelden van problemen die Diversito voor u oplost met consulting en coaching van individuen of groepen, opleidingen en/of trainingen.

Consulting en coachen in internationale context

 • Assistentie bij internationale onderhandelingen. 1 interculturele fout kan miljoenen euro’s kosten.
 • Analyseren van steeds terugkerende problemen ‘on the field’ in dochterbedrijven in het buitenland.
 • Assistentie bij het ‘hertalen’ van richtlijnen voor dochterbedrijven in het buitenland.

Consulting en coachen van individuen

 • Een manager heeft behoefte aan een extern klankbord.
 • Een manager heeft onvoldoende charisma en communicatievaardigheden om zijn/haar team te leiden.
 • Een manager wil diversiteitsvaardigheden in de vingers krijgen.
 • Een manager of werknemer heeft een drank of drugsprobleem.

Consulting en coachen van een groep

 • U hebt een team dat te weinig presteert .
 • U vindt de juiste medewerkers niet.
 • Er zit meer in uw medewerkers dan er nu uitkomt.
 • Er is racisme op de werkvloer.
 • Er is een hoog ziekteverzuim onder uw medewerkers.

Opleidingen en trainingen

 • Sensibiliseren van diversiteit en/of diversiteitbeleid.
  Doel is bewustwording van de nood aan een diversiteit en de uitwerking ervan in beleid, communicatie, dienst, personeel.
  Doelgroep is top-, middenmanagement en uitvoerend personeel.
 • Interculturele communicatie
  Doel is om optimaal te communiceren in een interculturele context ingebed in een degelijk diversiteitbeleid.
  Doelgroep is top-, middenmanagement en uitvoerend personeel.
 • Diversiteit op de werkvloer van de KMO
  Doel is met opleiding/coaching diversiteitsbeleid met de zaakvoerder direct op de werkvloer praktisch toe te passen. Zaakvoerders vinden zelden de tijd om opleidingen te volgen, daarom komt Diversito naar u toe. Immers ook bij een klein team is een diversiteitbeleid belangrijk.
  Doelgroep is zaakvoerders van KMO’s.


Freelance


Wij kunnen ingeschakeld worden in allerlei freelance opdrachten die in ons kennisveld liggen.


Hebt u een vraag stel ze hier