Enkele referenties

Luxury.jpg
Bij L'Oreal is diversiteit een fundamentele waarde. Voor de samenstelling van de teams die producten ontwikkelen, heeft L'Oreal diversiteit altijd als een basis gezien.
Voor de Divisie van Luxe Producten, op onze diversiteit workshops spreekt Alain met grote overtuiging en talent. Zijn enthousiasme, zijn uitgesproken, deskundigheid en openheid naar de wereld van diversiteit is hij één van de belangrijkste actoren voor de uitvoering van onze missie voor het bewustzijn van onze medewerkers.


Ghyslaine Villain
Directeur Learning for Development
L'Oréal is Diversiteit

Loreal.jpg
De groep L'Oréal wenst een weerspiegeling te zijn van de wereld en wil daarom de diversiteit van zijn werknemers opvoeren. Om dat doel te verwezenlijken heeft L’Oréal onder het volledige personeel in België een sensibiliseringsactie voor meer diversiteit gevoerd.
Alain heeft de organisatie op zich genomen van deze sensibiliseringsdagen waarop hij niet alleen de theorie bijbracht, maar ook heel wat persoonlijke ervaringen meegaf en ook zeer goed kon luisteren waardoor op het einde van die tweedaagse opleiding iedereen huiswaarts ging in de vaste overtuiging dat diversiteit een zaak van en voor iedereen is.
Alain is werkelijk gepassioneerd door dit onderwerp en zijn enthousiasme werkt aanstekelijk op de groepen die hij animeert. Hij is ook een autoriteit op het vlak van publicaties, films en uitzendingen over de diversiteit.


Véronique Ralet
Development & training manager
Development & training manager L’Oréal Belgium


Encare.jpgIn 2008 hebben wij meermaals beroep gedaan op de expertise van Diversito. Alain heeft voor ons diverse trajecten career coaching en outplacement tot een goed einde gebracht. Wij kunnen hem omschrijven als een uiterst professionele en deskundige coach met het nodige inlevingsvermogen.
Wij adviseren Diversito dan ook wanneer u op zoek bent naar een professionele en deskundige coach die zeer resultaatgericht tewerk gaat.

Koen Janssens
Afgevaardigd bestuurder

Encare


Daoust.jpgTijdens een drie dagen durende opleiding ontvingen onze consulenten een uitgebreid beeld van de verschillende aspecten van een diversiteitsbeleid. Er werden héél wat gerelateerde onderwerpen aangekaart en dit telkens op een praktische en doelgerichte wijze. De enthousiaste, no-nonsense, maar tegelijkertijd uiterst professionele aanpak van de trainer werkt enorm aanstekelijk en overtuigend!
Christine Lalmant,

Business development & Communication coordinator

Daoust


Pluribus.jpg
Alain bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en combineert die met een luisterend oor en een grote gevoeligheid. Hij is goed in het “outside the box” denken: creatief en open voor nieuwe ideeën. Als overtuigde voorstander van diversiteit en inclusie heeft Alain ook een pak ervaring in het evalueren en doen evolueren van multiculturele teams. Hij is met Pluribus Europe betrokken bij verscheidene diversiteit- en inclusieprojecten en met Diversito is het altijd plezierig samenwerken.Isabelle Pujol
Zaakvoerder
Pluribus Europe


Loreal.jpgAlain is de perfecte persoon voor dit soort programma’s. Hij kon zichzelf onmiddellijk aanpassen aan onze mensen die verankerd zijn in de ardennen, hij kon hen overtuigen, bewegen en interesse doen krijgen voor het programma diversiteit en inclusie. Een echte professional in zijn vak … “ te ontdekken”.

Valérie Pierret
Responsible Formation et communication L'Oreal

Focus.jpg
Alain De Bruyne werkt als trainer sinds 2007 voor Focus consultancy. Zijn toewijding, expertise, en professionalisme zijn een echte meerwaarde voor de projecten waarbij hij betrokken is.

Ms Mike Elmont
Executive Director
Focus Consultancy Ltd


Zorgsaam.jpgAlain heeft voor Zorg-Saam veel vormingen gegeven rond diversiteit, vooroordelen en omgaan met discriminerend gedrag. Deze vormingen bleken altijd zeer kwaliteitsvol. Als inhoudelijk expert weet Alain waar hij over spreekt. Als volleerd vormingswerker kan hij dit ook over brengen naar de deelnemers. Zijn enthousiaste, creatieve en beminnelijke persoonlijkheid vormen de extra kers op de taart.

Mieke Slingerland
Coördinator
Zorg-Saam vzw


Inburgering-OVL.jpgReeds verschillende jaren doen wij, van Inburgering Oost-Vlaanderen vzw, op zeer regelmatige basis beroep op de expertise van Alain De Bruyne voor onze lessen Maatschappelijke Oriëntatie. De cursisten zijn nieuw- en oudkomers vanuit alle hoeken van de wereld. De doelgroep is dus erg divers.
Alain werkte een speciale les uit rond culturele verschillen in waarden en normen op alle vlakken. Met een interactieve en zeer open methodiek geeft hij enerzijds een boeiende uiteenzetting rond cultuurschok- en verschillen en laat hij anderzijds zeer veel ruimte voor vragen vanuit cursisten. Hoewel hij steeds van dezelfde basis vertrekt, houdt Alain rekening met de specifieke interesses van elke groep. Uit onze evaluatie aan het einde van de cursussen, blijkt dat de cursisten zowel de inhoud als de verfrissende aanpak van Alain ten zeerste appreciëren.
Een aanrader dus.


Maaike De Doncker
Coordinatie
Inburgering Oost-Vlaanderen

Markant.jpgAlain De Bruyne communiceert met passie over dit thema. Als een ‘ideale schoonzoon’ past hij zich onmiddellijk en vlot aan, aan ons exclusief vrouwelijk gezelschap. Hij geeft met grote overtuiging, aan de hand van duidelijke voorbeelden, een boeiende uiteenzetting rond cultuurschok en verschillen. En lokt onophoudelijk reacties uit van de toehoorders.

Een echte aanrader voor iedereen die beseft dat we in onze geglobaliseerde wereld via diversiteit onze creativiteit kunnen verhogen en probleemoplossend denken kunnen verbeteren.

Lea Debrouwer - Markant
http://www.markantvzw.be/


Enkele citaten van deelnemers• Uit evaluatie blijkt dat het een boeiende dag was voor de deelnemers.

• Aan de hand van audio visueel lessenmateriaal en praktijk voorbeelden werd diversiteit duidelijk naar voor gebracht.

• De spreker blijft boeien door zijn degelijke kennis die tevens zeer praktijk gericht is. Boeiende lezing met ruime achtergrond.

• Dit project gaf “verduidelijking over bepaalde diversiteitengroepen” en tevens concrete tips over "hoe omgaan met".

• Wat me hierbij opviel, was dat je de verworven theoretische kennis niet reproduceerde of zonder nadenken toepaste.

• Je aanpak van cases in de praktijk is gestoeld op een rijke variatie aan wetenschappelijke invloeden.

• Kennis dreef je echter ook niet naar een ivoren toren, want hiervoor sta je veel te graag met beide voeten op de grond in de dagelijkse realiteit.

• Ongetwijfeld bestempel ik je stijl als informeel. Hierbij verlies je echter niet de kern van de zaak uit het oog.

• Ten slotte werkt je enthousiasme aanstekelijk op degene aan wie je de boodschap overbrengt.

• Ongedwongen, niet belerend, verruim je het gezichtsveld en bied je achtergrond en diepgang .

• Het wordt snel duidelijk dat de kennis en ervaring zowel het brede thema diversiteit omvatten als de hulpverleningswereld.

• De werkgroep kijkt nu telkens uit naar een volgende bijeenkomst.

• Wij waren al geruime tijd in een werkgroep bezig toen we coaching kregen. We waren wat verstrikt geraakt in eigen eerder inerte denkbeelden. Nu krijgen we meer een gezamenlijke en toch flexibele agenda a.d.h. waarvan ieder alsnog aan zijn trekken komt.

• Vergaderingen gaan door in een aangename sfeer. Meestal krijgen we een antwoord op onze vragen met daarnaast een uitgebreide uitleg.

• Wij hebben je deskundigheid in het organiseren van ondersteunende activiteiten en je enthousiasme erg gewaardeerd.

• Het contact verliep zeer goed en de resultaten getuigden van veel professionaliteit en creativiteit